Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ένα σχολείο για όλους

Παρέχει τη δυνατότητα εξειδικευμένων προγραμμάτων σε παιδιά με ιδιαίτερες δυσκολίες σε μαθησιακές και κοινωνικές δεξιότητες. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας παράλληλα με την ποιότητα της συνολικής λειτουργίας της σχολικής ομάδας ο αριθμός των παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες σε κάθε ηλικία είναι περιορισμένος. Έως 2 παιδιά ανά ομάδα των 15 παιδιών. Στην περίπτωση αυτή στην μεγάλη ομάδα δουλεύουν δύο παιδαγωγοί.