Στη Δημιουργική Πόρτα

Επισκεφθήκαμε τη Δημιουργική Πόρτα και υλοποιήσαμε πρόγραμμα δημιουργικών δραστηριοτήτων με θαλασσινό θέμα.
Περισσότερα →