Τηλεκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο

Η τηλεκπαίδευση στην εποχή της αναστολής λειτουργίας ήταν μία νέα παιδαγωγική πρόκληση και ένα νέο στοίχημα για εμάς. Πώς γίνεται να μη χαθεί το αποκτημένο αποτέλεσμα της μέχρι τώρα ομαδοσυνεργατικής δουλειάς, πώς μπορούν να εξοικειωθούν τα παιδιά με τη διαδικασία; Να παραμείνουν...
Περισσότερα →