Αγάπη (παιδαγωγική): ιστορία μου, αμαρτία μου

Σε αυτό το άρθρο που δημοσιεύτηκε στο δικτυακό τόπο Social Lib μπορείτε να έχετε μια πλήρη εικόνα για το πρόγραμμα πάνω στο οποίο δουλεύουμε μαζί με τα παιδιά σε όλο το φάσμα της λειτουργίας μας, από τον Παιδικό σταθμό έως και το Νηπιαγωγείο. Μέσα από πραγματικά παραδείγματα ...
Περισσότερα →