Το εργαστήρι μεταλλόφωνου είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο  στοχεύει στη μουσική εκπαίδευση των παιδιών με τη στη χρήση μουσικού οργάνου, μέσα από ένα δομημένο πρόγραμμα διδασκαλίας. Κλίσεις και δεξιότητες των παιδιών στη μουσική ανιχνεύονται και αξιοποιούνται μέσα από αυτό το πρόγραμμα.